×

News

Drejtori Menaxhues i Austrian Development Agency, Ambasadorin Stift vizitoi projektin ALLED2

Ekipi i projektit #ALLED2 ishte jashtëzakonisht i nderuar për të mirëpritur Drejtorin Menaxhues të Austrian Development Agency, Ambasadorin Stift, i cili për herë të parë viziton Kosovën dhe projektin tonë. Udhëheqësja e projektit #ALLED2 Znj. Efka Heder së bashku me ekipin me krenari prezantuan arritjet dhe hapat e ardhshëm të projektit

✅

Ambasadori Stift përgëzoi projektin për punën dhe përkushtimin e deri tanishëm të ekipi