×

News

DREJT PËRSOSMËRISË NË ARSIMIN DHE AFTËSIMIN PROFESIONAL ME FOKUS NË PROCESIN E VALIDIMIT DHE AKREDITIMIT