×

ALLED2 po zhvillon punëtorinë e parë për zhvillimin e Barometrit të Aftësive/ Skills Barometer.