×

News

ALLED2- Pjesë e Konferencës së pestë ë AAAPARr-së

Udhëheqësja e projektit #ALLED2 Znj. Efka Heder në rolin e panelistës gjatë Konferencës së pestë ë AAAPARr-së me temën:

Cilësia në AAP – Atraktivitet në tregun e punës, është fokusuar në #SMARTVET – Rëndësinë e politikëbërjes së bazuar në dëshmi!

Njerëzit janë burimi ynë më i vlefshëm!