×

News

ALLED2 mbajti trajnimin me Qendrat e Aftësimit Profesional dhe Koordinatorët e Sigurimit të Cilësisë.

Trajnimi u përqëndrua në procesin e vetëvlerësimit dhe synon të rrisë kapacitetin për të koordinuar në mënyrë efektive procesin e vetëvlerësimit, për të mbledhur të dhëna relevante dhe të vlefshme përmes një procesi gjithepërfshirës.


Dr. Anton Gojani Koordinatori për Sigurimin e Cilësisë dhe Arsimin e Lartë në kuadër të projektit ALLED2 mirëpriti drejtuesit e Qendrave te Aftesimit Profesional dhe Koordinatorët e Sigurimit te Cilesise.
“Cilësia nuk është një akt, është një shprehi, një proces, një procedurë brenda kulturës së të mësuarit gjatë gjithë jetës që të çon në kulturën e cilësisë” ishin fjalët e Dr. Gojani.


Z. Agon Dula, Koordinator për AAP dhe Sektorin Privat, theksoi dinamikën e procesit të pajisjes së QAP -ve me pajisje profesionale, përfshirë ato që do të ndihmojnë në digjitalizimin e proceseve të mësimdhënies dhe të nxënit. Pajisja e QAP -ve me pajisje profesionale dhe dixhitale ndikon drejtpërdrejt në cilësinë e AAP -së.


Znj. Ferdeze Agaj -Mehmeti nga Agjencia e Punësimit e Republikës së Flamurit të Kosovës deklaroi se ishte e nderuar që ishte pjesë e trajnimit, pasi bashkëpunimi dhe ndarja e përvojës brenda QAP -ve dhe koordinatorëve të SC kontribuojnë fuqishëm në zhvillimin e mëtejshëm të sistemit.
Puna konstruktive në grup dhe diskutimet ishin pikat kryesore të këtij trajnimi. Të dhënat e drejtorëve të QAP -së dhe koordinatorëve të SC i shërbyen drejtpërdrejt qëllimit të tij të shkëmbimit të njohurive dhe të mësuarit gjatë gjithë jetës.


Kur njerëzit e duhur mblidhen së bashku, sfidat bëhen mundësi! Një trajnim shumë produktiv dhe i dobishëm i cili do të ketë një ndikim të madh në punën e përditshme të Qendrave të Aftësimit Profesional dhe Koordinatorëve të Sigurimit të Cilësisë!


Dr. Anton Gojani nga ALLED2 falënderoi drejtorët e QAP -ve dhe Koordinatorët e SC për kontributin e tyre të madh gjatë trajnimit dhe i inkurajoi t’i zbatojnë këto rezultate në aktivitetet e tyre të përditshme. Cilësia është një qëndrim shumë i kërkuar brenda kulturës së të mësuarit me jetë të gjatë!