×

News

ALLED2 mbajti takimin e pestë me radhë të Bordit Drejtues dhe Këshillues

Projekti ALLED2 mbajti takimin e 5-të të Bordit Drejtues ku Raporti Gjysmë-Vjetor Projektit u miratua nga Anëtarët e Bordit Drejtues!

Poashtu projekti përfundoi me sukses mbledhjen e pestë të Bordit Këshillues ku u prezantua raporti gjashtëmujor i projektit nga drejtuesja e ekipit Znj. Efka Heder e ndjekur nga diskutime konstruktive nga anëtarët e saj!