×

News

ALLED2 mbajti një seminar mbi Zhvillimin e Kurrikulave dhe paketave të trajnimit për QAP-të

Ekspertët e D&D Business Support Center të angazhuar nga projekti ##ALLED2 dhe ekspertët e angazhuar nga Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës janë duke mbajtur punëtorinë duke u fokusuar në zhvillimin e kurrikulave dhe paketave të trajnimit për QAP-të, për dy profesione:

(1) Kamarierët dhe

(2) Mekanikët dhe Punëtorët e Servisimit të Paisjeve Elektronike.

Ekspertet kanë shkëmbyer përvojat, idetë dhe praktikat më të mira në lidhje me dy kualifikimet e përmendura më lart.

Kur njerëzit e duhur mblidhen së bashku, sfidat bëhen mundësi!