×

News

ALLED2 mbajti konferencën mbi Sigurimin e Cilësisë dhe AAP nga State of Play


Gjatë ngjarjes së projektit ALLED2 mbi Sigurimin e Cilësisë dhe AAP -në nga State of Play, Dr. Dukagjin Pupovci, zëvendësministër i Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit deklaroi se Trajnimi Arsimor Profesional dhe Sigurimi i Cilësisë janë prioritete në agjendën e qeverisee dhe theksoi se kontributi i projektit ALLED2 ka një rëndësi të jashtëzakonshme.


Duke uruar ekipin ALLED2 Znj. Albulena Zaimi theksoi se Agjencia Austriake për Zhvillim dhe Agjencioni Austriak për Bashkepunim besojnë fuqishëm se dy raportet e paraqitura nga ekspertët eminentë do të kontribuojnë në përmirësimin e mekanizmave të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin Profesional në Kosovë.


Koordinatori i ALLED2 për Sigurimin e Cilësisë dhe Arsimit të Lartë Dr. Anton Gojani gjatë ngjarjes sot, prezantoi fuqishëm qasjen gjithëpërfshirëse të ALLED2 në përputhje me hartimin e politikave të bazuara në dëshmi dhe metodën e hapur të koordinimit!


Gjatë konferencës mbi Sigurimin e Cilësisë dhe AAP -në nga State of Play Znj. Lindita Boshtrakaj dhe Znj. Majlinda Rizvanolli prezantuan studimet e kryera përmes projektit ALLED2.