×

News

ALLED2 kontribuoi me krenari në VET SUMMIT 2021

Samiti i parë i Arsimit dhe Aftësimit Profesional u mbajt më 29 dhe 30 Qershor në ITP Prizren. Gjatë ketij samiti u diskutua roli kryesor i arsimit dhe aftësimit profesional në rritjen dhe zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të Kosovës!

Kryeministri i Kosovës shprehu mirënjohjen e tij për të qenë pjesë e Samitit të parë të AAP -së. “Arsimi dhe aftesimi profesional janë çelësi i punësimit dhe zhvillimit ekonomik. Për të harmonizuar arsimin me nevojat e tregut të punës është thelbësore përfshirja e sektorit privat!

Për më tepër, Ministrja e Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, znj. Arberie Nagavci deklaroi gjatë panelit se ministria do të punojnë me bizneset dhe ndërmarrjet për të krijuar vende pune duke marrë parasysh kërkesën lokale dhe arsimimin e duhur të fuqisë punëtore.

E nderuar të qe eshte pjesë e samitit të parë të AAP -së Ministrija Rozeta Hajdari deklaroi se ky samit ofron mundësinë perfekte për sipërmarrësit, inovatorët, qeverinë dhe bizneset për të bashkëpunuar. Ajo falënderoi partnerët në këtë nismë duke përfshirë Agjencinë Austriake për Zhvillim dhe projektin ALLED2 të cilët po kontribuojnë përmes Entrecomp.

Gjatë Samitit të AAP -së Ministri i Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve Z. Hekuran Murati shprehu rëndësinë e veçantë që bizneset dhe punëkërkuesit të investohen në mënyrë të barabartë në zhvillimin e AAP -së. Z. Murati theksoi se qeveria do të mbështesë Arsimin Profesional- “Burimi ynë kryesor është rinia”- tha ministri Murati.


Themeluesi dhe Rektori i Universitetit të Biznesit dhe Teknologjisë, Dr. Edmond Hajrizi, gjatë rolit të tij si panelist në Samitin e AFP -së, deklaroi se planifikimi financiar bazohet në tregues që përfaqësojnë nevojat e shkollave. “Zhvillimi i platformës financiare per AAP-ne shërben si një mjet simulimi për skenarë të ndryshëm financimi dhe projekti ALLED2 e realizoi këtë” – tha Dr. Hajrizi.


Gjatë ditës së dytë të Samitit të AAP -së, udhëheqësja e ekipit ALLED2, znj. Efka Heder ishte pjesë e panelit me temë mbi Aftësitë e AAP -së që lehtësojnë eksportet, ku zonja Heder theksoi se në këtë samit ka një prani të shembujve të shkëlqyer të suksesshëm te bizneseve kosovare që konkurrojnë në tregjet globale.

Në rolin e panelistes drejtuese e ekipit ALLED2 Znj. Efka Heder deklaroi rëndësinë e nxënësve në shkolla për të pasur një mendim ndërmarrës. Korniza e kompetencës se BE -Entrecomp – e lëshuar së fundmi është në dispozicion në gjuhën shqipe për herë të parë dhe u rekomandohet të gjithëve që të fillojnë ta përdorin atë.


“ALLED2 po punon në tre nivele: kombëtare, ndërkombëtare dhe në nivelin e zbatimit nga shkollat. Mbështeten 20/68 shkolla në Kosovë. Ne riafirmojmë angazhimin tonë për përmirësimin e sistemit arsimor në Kosovë Ndërmarrësit e së ardhmes janë në shkollat ​​tona sot, ”tha Znj. Heder


Dr. Besnik Krasniqi gjatë prezantimit të tij në VET SUMMIT gjatë panelit mbi Nevojat e Aftësive të Ardhshme në Kosovë, theksoi se Barometri i Aftësive i zhvilluar nga projekti ALLED2 i dedikohet prindërve, studentëve, politikëbërësve dhe bizneseve të cilët janë pjesë aktive profesionale e Kosovës.

“Propozimi ynë është që lënda e Kodimit të përfshihet në kurrikulat e shkollave fillore. Kjo do të ndikojë që fëmijët të mendojnë për një zgjedhje të karrierës në shkencat kompjuterike si një opsion i mirë ”, tha Znj. Zana Tabaku, drejtuese e APPDEC gjatë Samitit të AAP -së


“Zhvillimi i aftësive të fuqisë punëtore rrit nivelin e konkurrencës dhe ndihmon zhvillimin në nivel shtetëror. Të rinjtë tanë duhet të arsimohen në profile të ndryshme të gatshëm për t’u përshtatur me ndryshimin e kushteve në treg pasi është mjaft dinamike dhe tendencat ndryshojnë me shpejtësi ”-deklaroi Dr. Anton Gojani, Koordinator për Sigurimin e Cilësisë dhe Arsimit të Lartë në projektin ALLED2.