×

News

ALLED2 ka zhvilluar punëtorinë përmbyllëse në lidhje me zhvillimin e kurrikulave

Ekipi i projektit ALLED2 ka zhvilluar punëtorinë përmbyllëse në lidhje me zhvillimin e kurrikulave për profesionet:

1. Kamerier

2. Mekanikë dhe Punëtorët e Servisimit të Paisjeve Elektronike.

Ekspert nga D&D Business Center kanë zhvilluar dhe janë në fazën e finalizimit të këtyre materialeve, të cilat materiale do të përdoren për nevoja të Qendrave të Aftësimit Profesional në Kosovë.