×

ALLED 2, ADA/ADC në Kosovë vazhdojnë operimin nga distanca