×

Agjencia e Kosovës për Akreditim me mbeshtetjen e projektit ALLED2 lansuan platformen e-akreditimi.