×

Team

Efka Heder

Vođa projekta

Agon Dula

KO-OPERATOR IZMEĐU PRIVATNOG I VET SEKTORA

Anton Gojani

Koordinator za osiguranje kvaliteta

Skender Boshtrakaj

koordinator za Upravljanje u obrazovanju

Florin Kelmendi

UREDNIK ZA FINANSIJE, NABAVKU I UPRAVU (FPA)

Venera Kamberaj

Urednik za komunikaciju

Shpend Hoti

Šofer /ASISTENT /PREVODILAC/LOGISTIKA

ADA Team

Gresa Abrashi

Šef službe za administraciju i finansije i reviziju

Sandra Horina

Šef Kancelarije

Albulena Zaimi

Programski menadžer, obrazovanje