×

Publikacije

8 Nov 2021

KONAČNI IZVEŠTAJ KA IZVRNOSTI U STRUČNOM OBRAZOVANJU I OBUCI SA FOKUSOM NA PROCES VALIDACIJE I AKREDITACIJE

PDF

28 Jun 2021

EntreComp: Okvir kompetencija za preduzetništvo

PDF

8 Jun 2020

Sadašnje stanje u profesionalnom obrazovanju i osposobljavanju

PDF

8 Apr 2020

Analiza potreba tržišta rada i veština

PDF