×

ALLED 2 EDU NET

Deçan/ Dečani Dragash/ Dragaš Ferizaj/Uroševac Fushë Kosova/ Kosovo Polje Gjakova/ Đakovica Gjilan/ Gnjilane Gllogoc/ Glogovac Graçanica/ Gračanica Han i Elezit/ Đeneral Janković Istog/Istok Junik Kaçanik/ Kačanik Klina Kamenica/ Kosovska Kamenica Mitrovica e Jugut/ Južna Kosovska Mitrovica 1 Mitrovica e Veriut/ Severna Kosovska Mitrovica 1 Leposaviq/ Leposavić Lipjan/ Lipljan Malisheva/ Mališevo Mamusha/ Mamuša Novobërda/ Novo Brdo Obiliq/ Obilić Partesh/ Parteš Peja/Peć Podujeva/ Podujevo Prishtina/ Priština Prizren Rahovec/ Orahovac Ranillug/ Ranilug Shtime/ Štimlje Skënderaj/ Srbica Shtërpca/ Štrpce Suhareka/ Suva Reka Vitia/ Vitina Vushtrria/ Vučitrn Zubin Potok Zveçan/ Zvečan Kllokot/ Klokot

Resursi

8 Nov 2021

KONAČNI IZVEŠTAJ KA IZVRNOSTI U STRUČNOM OBRAZOVANJU I OBUCI SA FOKUSOM NA PROCES VALIDACIJE I AKREDITACIJE

28 Jun 2021

EntreComp: Okvir kompetencija za preduzetništvo

8 Jun 2020

Sadašnje stanje u profesionalnom obrazovanju i osposobljavanju

8 Apr 2020

Analiza potreba tržišta rada i veština

Social Media