×

Education Network

Qendra e Aftësimit Profesional – PRISHTINË

Drejtor: Zenullah Rrustemi, Tel: 038 603 043; Adresa: Rr. "Don Bosko" Nr. 25; Email: zenullah.rrustemi@rks-gov.net

DREJTIMET

 • Asistent Administrativ
 • Elektromekanik i pajisjeve të zyrës
 • Rrobaqepësi
 • TI Podujevë
 • Vetëpunësim
 • Administrim biznesi
 • Parukeri
 • Furrtari
 • Kontabilitet
 • Instalues i ujësjellësit dhe kanalizimit
 • Ndërtimtari
 • Instalues i ngrohjës qendrore
 • Pastiçeri
 • Autoelektrikë
 • TIK

Nxënës: 218

Mësimdhënës të kualifikuar:

8

Në QAP në Prishtinë nuk ofrohet trajnimi TFT (Trajnimi Fillestar për Trajner)

Punëtoritë

1

Qendra ka qasje në internet dhe ka kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Mësim praktik - 75%

Mësim teorik - 25%

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

5 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Mungesa e transportit për nxënësit

Mungesa e sigurimit shëndetësor për nxënësit gjatë praktikës

Nevojat e qendrës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Trajnim për menaxhmentin

Trajnime të vazhdueshme për risit në profesionet ekzistuese

Përgatitja e standardeve në disa profesione në profilin e Ndërtimtarisë dhe TIK

Përfshirja në punë praktike në kompani pas përfundimit të trajnimit në QAP

Vazhdimësia e ofrimit të mundësisë për furnizim me mjete digjitale në profesionin e Autoelektrikë dhe Automekanikë për sistemin e ri të automjeteve elektrike dhe Hibride

Bashkëpunim më i madh me biznese