×

Education Network

Qendra e Aftësimit Profesional – PRISHTINË

Drejtor: Zenullah Rrustemi

DREJTIMET

 • Asistent Administrativ
 • Elektromekanik i pajisjeve të zyrës
 • Rrobaqepësi
 • TI Podujevë
 • Vetëpunësim
 • Administrim biznesi
 • Parukeri
 • Furrtari
 • Kontabilitet
 • Instalues i ujësjellësit dhe kanalizimit
 • Ndërtimtari
 • Instalues i ngrohjës qendrore
 • Pastiçeri
 • Autoelektrikë
 • TIK

Nxënës: 660

Mësimdhënës të kualifikuar:

9

Në QAP në Prishtinë nuk ofrohet trajnimi TFT (Trajnimi Fillestar për Trajner)

Punëtoritë

4

Punëtoria Nr. i punëtorive
Ndërtimtari 1
Administrim biznesi 1
Automekanikë 1
Elektronikë industriale 1
Qendra ka qasje në internet dhe ka kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Mësim praktik - 75%

Mësim teorik - 25%

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

6 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Sigurimi shëndetësor i kursantëve

Nevojat e qendrës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Trajnim për stafin administrativ dhe trajnerët

Përkrahje financiare për pajisje të reja

Mbështetje për renovim dhe mirëmbajtje të objektit

Bashkëpunim më i madh me biznese