×

News

Projekti ALLED2 merr pjesë ne grupin punues për Reformën e Financimit të Sektorit të AAP-së

Agon Dula, Kordinator për Bashkëpunim mes AAP dhe Sektorit Privat, ka marr pjesë në takimin e tretë me radhë të Grupit Punues Teknik 3 lidhur me Reformën e Financimit të Sektorit të AAP-së në nivel vendi, ku projekti ALLED2 është i përfaqësuar përmes , z. Agon Dula si anëtar në këtë grup punues.