×

News

Projekti ALLED2 mban takimin e dytë të radhës me Bordin Këshillues

Projekti ALLED 2 ka mbajtur takimin e dytë të radhës me Bordin Keshillues ku ka prezentuar sukseset dhe sfidat gjatë periudhes raportuese një vjecare, se bashku me perfaqësuesit e Agjencionit Austriak për Zhvillim -ADA/ADC.

Palët e interesuara: Agjencioni i Punësimit në Republikën e Kosovës, Oda Ekonomike e Kosovës, Autoriteti Kombëtar I kualifikimeve, Agjencia e Kosovës për Akreditim dhe Rektorati i Universitetit te Prishtines shprehen kënaqësitë e tyre per arritjet e projektit, poashtu shfaqën sygjerimet e tyre per aktivitetet për të ardhmen.