×

News

Mbahet Punëtoria e Dytë me Grupin Punues në Financimin i Arsimit dhe Aftësimit Profesional në Kosovë

Përkunder situatës pandemike, projekti ALLED 2 së bashku me bashkepunëtoret dhe palët e interesit vazhdojnë aktivitetet në funksion të përmisimit të arsimit në Kosovë.

Projekti ALLED 2 në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI), Universitetin për Biznes dhe Teknologji (UBT), Odës Ekonomike të Kosovës (OEK), Drejtorët e Shkollave, Koordinatorët per Cilesi ne Arsim dhe GIZ, mbajtën Punëtorinë e Dytë me Grupin Punues në Financimin e Arsimit dhe Aftësimit Profesional në Kosovë.