×

News

Ekspertiza e Projektit ALLED2 e njohur ndërkombëtarisht

Dr. Anton Gojani, koordinator i ALLLED2 në Sigurimin e Cilësisë dhe Arsimin e Lartë ishte pjesë e intervistave me anëtarët e DC DVet dhe projekteve të DC-së për Shkollat Profesionale dhe Teknologjitë më të Reja.

Ju lutemi gjeni linkun më poshtë për vëmendjen tuaj:

https://www.dcdualvet.org/wp-content/uploads/interview_projects.pdf

Dr. Gojani foli me krenari për arsimin në Kosovë gjatë kësaj interviste, dhe përfaqësoi ekspertizen e tij ndërkombëtarisht.