×

Team

Efka Heder

Udhëheqësi i Ekipit

Agon Dula

Koordinatori i bashkëpunimit në mes të sektorit privat dhe AAP

Anton Gojani

AKK/Koordinator i sigurimit të cilësisë dhe arsim të lartë

Skender Boshtrakaj

Koordinator i Qeverisjes në Arsim

Florin Kelmendi

Zyrtar i Financave, Prokurimit dhe Administratës (FPA)

Venera Kamberaj

Zyrtare e Komunikimeve

Shpend Hoti

Shofer/asistent përkrahës/përkthyes/logjistikë

ADA Team

Gresa Abrashi

Head of Administration & Finance Officer

Sandra Horina

Head of Office

Albulena Zaimi

Programme Manager Education