×

Team

Efka Heder

Udhëheqësi i Ekipit

Rozeta Hajdari

Koordinatori i Arsimit të Lartë dhe i Qeverisjes

Agon Dula

Koordinatori i bashkëpunimit në mes të sektorit privat dhe AAP

Anton Gojani

AKK/Koordinator i sigurimit të cilësisë

Florin Kelmendi

Zyrtar i Financave, Prokurimit dhe Administratës (FPA)

Venera Kamberaj

Administrator & Asistent i Komunikimit

Shpend Hoti

Shofer/asistent përkrahës/përkthyes/logjistikë

ADA Team