×

News

E ardhmja e arsimit po bie në vend, ndërsa ne zhytemi në zbatimin e teknologjisë AR VR në shkollat ​​e AAP-së!

Projekti ALLED2, si një forcë shtytëse e edukimit inovativ, po zhvillon një punetori për të hapur rrugën për një të ardhme ku teknologjia përmirëson çdo klasë.Se bashku me ekspertët e UBT – Higher Education Institution shkollat ​​e AAP-së te mbeshtetura nga projekti, po trajnohen për instalimin dhe zbatimin e pajisjeve të teknologjisë AR/VR.

Trajnimi i pare ne serine e trajnimeve te ALLED2 per Shkollat e AAP-se ku do te instalohen pajisjet AR VR, i cili është mbajtur nga ekspert te UBT – Higher Education Institution me menaxherët e shkollave dhe koordinatorët e Sigurimit të Cilësisë po shkon drejt suksesit!E ardhmja e arsimit po bie në vend, ndërsa ne zhytemi në zbatimin e teknologjisë AR VR në shkollat ​​e AAP-së!Çfarë udhëtimi mahnitës!