×

News

ALLED2 u takua me drejtorin e departamentit të AAP-së në MES

Projekti ALLED2 u takua me drejtorin e departamentit të AAP-së, në Ministrinë e Arsimi dhe Shkencës, Z. Lah Nitaj, për të diskutuar rreth zhvillimeve të fundit brenda projektit.

Me këtë rast departamentit te AAP-së në MES iu kanë dorëzuar 12 standardet e profesionit të zhvilluara nga projekti ALLED2