×

News

ALLED2 prezantoi Planifikimin financiar në sektorin e AAP-së – Propozimet për Përmisim

Projekti ALLED2 ishte pjesëmarrës në takimi i Tretë i Grupit Punues Teknik (GPT) 3 me temen: Reforma e financimit të sektorit të AAP-së në nivel vendi. është prezantuar nga projekti ALLED2 gjatë këtij takimi.

Planifikimin financiar në sektorin e AAP-së – Propozimet për Përmisim mund ta gjeni këtu:

http://alled.eu/wp-content/uploads/2020/12/Financial-Planning-Final-2.pdf