×

News

ALLED2 pranoi Certifikatën e Mirënjohjes nga Agjencia e Punësimit

Projekti ALLED2 me kënaqësi pranoi mirënjohjen nga Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës.

Në një takim të Koordinimit të Donatorëve të mbajtur sot më 9 shkurt 2020, ALLED2 pranoi  Certifikatën e Mirënjohjes nga Agjencioni i Punësimit ne Republikën e Kosovës.
 ALLED2 mbështet Agjencinë e Punësimit, Ministritë, Qeverinë dhe institucionet e lidhura me projektin e Republikës së Kosovës.