×

News

ALLED2 po vazhdon me zhvillimin e 12 standardeve të profesionit

Zhvillimi i 12 (dymbëdhjetë) Standardeve të Punës (në katër sektorë nën vëmendjen specifike të ALLED2: Bujqësia, Përpunimi i Ushqimit, Inxhinieri Mekanike dhe Energjia