×

News

ALLED2 me krenari ju njofton se udhëheqësja e ekipit tonë Znj. Efka Heder është zgjedhur për EN TOP 100 Women in Social Enterprise!

ALLED2 me krenari ju njofton se udhëheqësja e ekipit tonë Znj. Efka Heder është zgjedhur për EN TOP 100 Women in Social Enterprise!

Në përputhje me misionin e Rrjetit Euclid për të fuqizuar ndërmarrjet sociale dhe praktikuesit e ndikimit, kjo iniciativë synon të njohë dhe festojë gratë udhëheqëse në Evropë që kanë bërë një ndikim të rëndësishëm pozitiv në këtë sektor.